www.mobarn.noVåre barnehager

Planer

Barnehagen har ulike planer. Her finner dere: - Planleggingsdager - Årsplan - Årets Gang - Progresjonsplan - Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager - Handlingsplan og beredskapsplan - forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn - Fra eldst til yngst. En plan for overgangen mellom barnehage og skole

 

Planleggingsdager 2023 - 2024

Barnehagen er stengt på følgende dager på grunn av planleggingsdager:

Tirsdag 15.08.23

Onsdag 16.08.23

Tirsdag 02.01.24

Fredag 10.05.24

 

Årsplan 

Jf Rammeplan 2017 skal barnehagen utarbeide en årsplan. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og dokumentere vårt arbeid valg og begrunnelser.

 

ÅRSPLAN 2023 - 2024

Årsplan 2023 - 2024

 Vi har trukket ut progresjonsplanen ut av årsplanen som en egen plan.

Progresjonsplan

Progresjonsplan 2018 - 1

 

 Årets Gang

Her finner dere arrangement som skal skje dette barnehageåret.

 Årets gang 2023 -2024 - Foreldreinfo

Mobarn har utarbeidet en handlindsplan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarn. Den er utarbeidet etter lovhenvisninger som trer i kraft 01.01.21

Den finner du her:

 Mobarn - Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager

 

Mobarn har utarbeidet er handlings - og beredskapsplan - Forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn.

Den finner du her:

 Mobarn - Handlings- og beredskapsplan - Forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn

 

 Molde Kommune har laget en felles plan for overgangen mellom barnehagen og skolen. Den viser hvordan barnehagene og skolene skal samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole.

 Plan_for_overgang - Molde Kommune