www.mobarn.noVåre barnehager

Vennskap og fellesskap

Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er.

Oså de yngste barna har sterke vennskapsrelasjoner, og mange barn gir uttrykk for at det beste ved barnehagen er å få møte andre barn og leke med vennene sine.

 

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagenskal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskjap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og ta hensyn til andres behov.

Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krnekelser og uheldige samspillsmønstre.

Mobarn har nulltoleranse mot mobbing og vi skal ha et respektfullt oh inkluderende miljø hvor alle barn skal føle seg trygge og ivaretatt både psykisk og fysisk.

Mobarn har laget en handlingsplan for å fremme et godt psykososialt miljø i våre barnehager:

Mobarn - Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager