www.mobarn.noVåre barnehager

Høst i barnehagen

Ja, nå er vi i full gang med planlegging av høsten her i barnehagen. Vi har mange nye barn og noen nye voksne som skal bli kjent. Siden barnehagen nå er på gult nivå, med tanke på covid - 19, har det også konsekvenser for oppstarten.

Leken er viktig for å bli godt kjent med hverandre. Derfor setter vi av mye tid til lek. Vi bruker mye tid i starten på leker og aktiviteter som kan gjøre at barna blir kjent og trygg i barnehagen. Dagsrytmen er fast og vi holder på den slik at vi kan skape forutsigbare dager for barna.

Hver avdeling er en kohort. Det vil si at alle barn i avdelingen kan være sammen. Vi blir oppfordret til mye utetid, så vi planlegger det. Det innebærer at barn skal IKKE være sammen på tvers av avdelingene når de er i barnehagen. Det gjelder også når dere henter og leverer barna.

Nye foreldre kan være sammen med barnet sitt i avdelingen (kohorten). Foreldre bør holde en meters avstand til ansatte, andre foreldre og andres barn så langt det er mulig. I størst mulig grad skal forledre kun forholde seg til barnets kohort. Vi ber derfor om at det kun er en av foreldrene tilstede om gangen i tilvenningen.

Ute vil hver kohort ha sitt uteområde. Vi ber foreldre leie barna mellom kohortene ved henting og levering.

Selv om vi får en annerledes oppstart denne høsten enn vi er vant til, mener vi at vi skal få til en god oppstart for både små og store