www.mobarn.noVåre barnehager

Informasjon om barnehagen nå i denne spesielle tiden

Fra uke 24 har vi vanlig åpningstid - fra 7.00 til 17.00 Barnehager har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. Det er dessuten vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Barnehagen har da en sentral rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon. Det er derfor en del smittevernstiltak som barnehagen har satt i gang.

Fortsatt er alle barn delt inn i kohorter, men fra nå av regnes en avdeling som en kohort.

KOHORTER(små grupper): Alle barna er delt inn i kohorter. Når vi har så store kohorter, samarbeider ikke de med andre kohorter.

Vi blir anbefalt mye utetid og vi skal ikke blande barna som ikke samarbeider. Det erviktig å vaske hender når man kommr i barnehagen og når man går hjem. 

Gjennom sommeren vil barna bli delt inn i nye kohorter hver uke, alt etter når de har ferie. I enkelte uker vil det da være barn sammen fra ulike avdelinger i samme kohort.

SYKDOM: Mange lurer på dette med sykdom. Barna kan komme i barnehagen når de ikke har symptom på sykdom. Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barna komme tilbake i barnehagen etter de har vært symptomfrie i 1 døgn. Hvis andre i husstanden har luftveissymptom, kan barnet likevel komme i barnehagen. Den som er syk kan da ikke levere og hente i barnehagen. Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon. Disse kan komme i barnehagen. Er dere i tvil, ta kontakt med barnehagen så finne vi ut av det sammen.

Når sykdom oppstår i barnehagen: Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon blir hentet så fort det lar seg gjøre.

Ellers følger vi våre gode rutiner for hygiene og har forsterket renhold i barnehagen.

De har laget en trafikklysmodell.

Da vi åpent igjen i april var vi på rødt nivå. Nå er vi over på gult nivå.

Vi har derfor en del smittevernstiltak fortsatt i barnehagfen og vi unngår trengsel og blander ikke kohorter. Vi har fortsatt delt utelekeområder, men kan bytte mer på enn tidligere.

Når skal barn og foresatte ikke møte i barnehagen?

- Barn med luftveissymptomer (jf ovenfor)

- Barn som har bekreftet covid 19 (skal være i isolasjon jf FHI)

- Barn som er i nærkontakt/husstandsmedlem til en person med covid - 19 (Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge)

- Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller i isolasjon skal IKKE møte i narnehagen sammen med barna. De må finne andre løsninger for følging og henting av barna

Ta gjerne kontakt med styrer hvis dere lurer på noe