www.mobarn.noVåre barnehager

Annerledes uke

Denne uken her (uke 22) har vi hatt en annerledes uke her i barnehagen. Vi har byttet om på både store og små denne uken, for å få til en tilvenning til ny avdeling. Samtidig ønsket vi at skolestarterne våre skulle få være sammen som en gruppe.

Denne uken har våre skolestartere hatt friluftsuke. De har hatt baksiden som base og har vært på turer gjennom uken. De har vært på ulike steder i nærområdet vårt og høydepunktet var tur til Skihytta. Uken avsluttes med høytidelig avslutning av førskolegruppa på rød løper.

Neste års førskolegruppe har denne uken vært samlet på Rognebær. De skal neste år bli friluftsgruppe. Denne uken har de brukt tiden til å bli litt bedre kjent med hverandre og avdelingen. Vi har satt av god tid til lek både ute og inne. 

Bjørnebær og Blåbær har denne uken hatt barn fra både Tyttebær og Rognebær sammen med seg. Vi har også på disse to avdelingene prioritert lek både inne og ute. Her er barna yngre, og de har hatt tettere oppfølging av de voksne. Men også her har det gått utrolig bra med overgangen til ny avdeling.

Det har jo vært et nydelig vær denne uka, noe som har gjort denne uken lettere for små og store. Alle gir tilbakemelding om at dette har fungert godt. Det er jo flott, siden vi har tatt denne uken slik grunnet smittevernregler.

Nå har alle fått vært en uke på sin nye avdeling, og gjennom sommeren kommer alle på plass på sin nye avdeling. Dette blir naturlig etter hvert som barna kommer tilbake fra ferie.

Lesestund for førskolegruppa på turen til Skihytta