www.mobarn.noVåre barnehager

De minste barna.

Vi har både aldersblandede grupper og småbarns avdeling her hos oss. Det betyr at noen barn starter opp på en avdeling med 1 og 2 åringer, mens noen barn starter opp på en avdeling med barn i alderen 1 - 4 år.

Når de minste barna starter opp her i barnehagen, legger vi opp til et tett samarbeid med foreldre/foresatte. Dagen blir lagt opp etter barnas behov og foreldrenes ønsker når det gjelder feks søvn og mat. Vi har en dagsrytme der vi deler opp gruppen på aldersblandet gruppe, slik at de minste har tid for seg selv i deler av dagen. 

Også på småbarns avdelingen blir dagen litt oppdelt alt etter sovetidene til barna. Dette avtales med de enkelte foreldre.