www.mobarn.noVåre barnehager

De minste barna.

Vi har aldersblandede grupper her i Mobarn Høgnakken Barnehage. Hva innebærer det for de minste barna?

Når de minste barna starter opp her i barnehagen,legger vi opp til et tett samarbeid med foreldre/foresatte. Dagen blir lagt opp etter barnas behov og foreldrenes ønsker når det gjelder feks søvn og mat. Vi har en dagsrytme der vi deler opp gruppen, slik at de minste har tid for seg selv i deler av dagen. 

Likevel vil de små barna få oppleve å være sammen med hele barnegruppa i deler av dagen også.

Vi opplever at de små har stor glede og lærer mye av de eldre barna. Samtidig lærer de eldre barna å ta hensyn til, hjelpe og vise omsorg for de minste barna.

Den kombinasjonen mellom både ha tid for seg selv og tid sammen med de større barna, opplever vi som svært positivt.