www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtån

31. oktober 2012 ble barnehagen miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Hensikten er å heve vår miljøprestasjon Vi re sertifiseres hvert 3. år. Vi ble sist re sertifisert desember 2021

Friluftsavdeling

Vi åpnet friluftsavdeling for de eldste barna høsten 2021. De kaller seg "Hakkespettene". De holder til på avdeling Rognebær. Det er deres base og der starter og avslutter de dagen. Vi har fire dager på tur og en dag i barnehagen.

Nyheter