www.mobarn.noVåre barnehager

Psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen

Igjennom å arbeide for å være en «Psykisk helsefremmende barnehage», vil vi som barnehage utvikle oss slik at vi kan bli enda bedre til å skape et psykisk helsefremmende miljø for barn og ansatte. For å bli det vil vi blant annet se på hvordan vi kan skape et miljø som skaper trygghet, trivsel og inkludering, her vil leken spille en sentral rolle.

Nyheter

Laster..