www.mobarn.noVåre barnehager

Informasjon

MoBarn Høgnakken Barnehage er en 6 avdelings barnehage som ligger i Høgnakken. Barnehagen er flest barn fra Langmyra og Nordbyen skolekrets, da disse to skolene ligger i vårt nærmiljø. Men vi har barn fra hele byen her hos oss. Det er kort vei til marka, barnehagen har gapahuk rett ved barnehagen og kort vei til ulike plasser å gå til for barnegruppene. Vi har også egen lavvo gjemt i skogen.

Barnehagen startet opp i 2003 med 3 avdelinger. Fra høsten 2004 har det vært 4 avdelinger. Fra høsten 2023 har vi vært 6 avdelinger.

Barnehagen har aldersblandede grupper i alderen 1 - 4 år på to avdelinger. Vi har tre småbarnsavdelinger for barn i alderen 1 - 3 år. Høsten 2021 startet vi opp med friluftsgruppe for førskolebarna.

De går sammen på avdeling Rognebær og kaller seg "Hakkespetter". Friluftsavdelingen starter dagene sine med oppmøte i barnehagen, og fra ca 9.30 til 14.30 er barna ute på tur. Turmålene kan variere fra dag til dag.

Vi bruker turene våre i naturen som en utviklingsarena for barna, og læring om mangfoldet i naturen, språkutvikling, sosialt samspill og ikke minst motorisk utvikling.

Vi ønsker å gi barna gode opplevelser av mestring, følelse av egenverd og livsglede.

En fast dag i uka har vi en vanlig barnehagedag med førskolegruppe og andre aktiviteter både inne og ute i barnehagen. 

Vi har egen lavvo i skogen som førskolegruppa bruker mest, men som resten av barnehagen også får bruke.