www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldreråd - Foreldreråds utvalg - Samarbeidsutvalg

Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. I tillegg har barnehagen et Foreldrerådsutvalg (FAU) og et Samarbeidsutvalg.

FORELDRERÅDSUTVALG (FAU)

Det velges to foreldre/foresatte fra hver avdeling til FAU.  Det blir valgt en leder.

 

SAMARBEIDSUTVALGET(SU)består av:

- 2 representanter fra ansatte i barnehagen

- 2 representanter fra foreldre/foresatte som velges fra FAU

- 1 representant fra eier

styrer er sekretær og saksbehandler med møte - og uttalerett, men ikke stemmerett.

 

 

 Årsmøte.

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Samrbeidsutvalget skal oppnevne 2 delegerte og 2 vara fra hver avdeling til årsmøtet.