www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtån

31. oktober 2012 ble barnehagen miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Hensikten er å heve vår miljøprestasjon Vi re sertifiseres hvert 3. år. Vi ble sist re sertifisert desember 2021

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på liver på jorden sik vi kjenner den.

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. 

Vi i barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å vise omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.

 

Å være miljøfyrtårn innebærer at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.

Vi har lagt inn faste rutiner som vi følger.

Vi har pedagogisk opplegg om miljøvern og hvert år har vi felles miljøuker i barnehagen.

- Vi leser bøker om miljøinnhold

- Vi plukker søppel i vårt nærmiljø

- Vi dyrker litt nyttevekster

- Vi er opptatt av naturopplevelser i vårt nærmiljø

- Vi er bevisste på vårt papirbruk

- Vi er bevisste på at barna får erfare og delta i kildesortering

- Vi har opplevelsesbaserte bursdagsfeiringer

 

Vi oppfordrer alle foreldre/foresatte til å følge opp vårt miljøarbeid.

Vi oppfordrer alle foresatte/foreldre til å være miljøbevisste i hverdagen. Feks bruke matboks i stedet for plastpose til barnas mat, ikke la bilen stå på tomgang o.l. små grep i hverdagen.