www.mobarn.noVåre barnehager

Ny i barnehagen

Når et barn begynner her i barnehagen, er fokuset omsorg og trygghet.

Både barn, foreldre og ansatte skal bli kjent og trygg på hverandre når et barn starter i barnehagen. Vi ønsker et godt og nært samarbeid mellom oss og hjemmet.

På dag 1 kommer barnet til avtalt tid. Da vil en voksen ta imot og vil være tett sammaen med barnet og foreldrene/foresatte. Denne dagen varer et par timer. (Litt avhengig av barnets alder,erfaring o.l.)

Dag 2 gjør vi avtale om. Sammen blir vi enig om hvordan dagen skal være og om man skal gå litt i fra.

Dag 3 gjøres som dag 2, og eventuelt utvides.

Det er veldig individuelt hvordan barnet tilpasser seg barnehagen, men det er lurt å sette av 3 dager til oppstarten. I starten bør foreldrene/foresatte holde seg nært barnet. Etterhvert bør foreldrene trekke seg litt på avstand og personalet tar mer over.

Når man skal gå fra barnet, er det viktig å ta avskjed. Si klart i fra når dere går, og prøv å ikke vise usikkerhet. Når dere har bestemt der for å gå - SÅ GÅ! Det er viktig at dere ikke viser deres usikkerhet, da blir også barnet usikker. Snakk med personalet om din usikkerhet og ikke barnet.

Noen foreldre/foresatte vil oppleve at barnet gråter ved avskjed om morgenen. Vår erfaring tilsier at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere uttrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn - ring oss og spør hvordan det går. Det kan oppleves vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker man ikke kjenner. Slike følelser opplever de fleste foreldre/foresatte. Snakk med oss og fortell oss om din usikkerhet. Da kan vi sammen gjøre tilvenningen god for alle parter.