www.mobarn.noVåre barnehager

Hvorfor velge Høgnakken Barnehage?

Når foreldre/foresatte skal velge barnehage til sine barn, er det ulike ting man vektlegger

Når foreldre/foresatte skal velge barnehage til sine barn, er det ulike ting man vektlegger.

Noen velger barnehage etter nærmiljø, andre velger barnehage etter satsingsområde.

Her beskriver vi litt om hva vi mener er gode grunner til å velge Høgnakken Barnehage:

 • Vi har et engasjert og interessert personale
 • Vi har både menn og kvinner blant våre ansatte
 • Vi har mye humor og glede i personalgruppa
 • Vi arbeider for å se hvert enkelte barn og ivaretar barnets behov
 • Vi er en del av Mobarn. Mobarn er et samvirkeforetak med stabil økonomi.
 • Vi har ansatt faste sykevikarer som trer inn ved sykdom. Det innebærer stabilitet blant de voksne. I tillegg leier vi inn vikarer ved behov.
 • Vi har et flott og variert uteområde
 • Vi prioriterer friluftsliv, så barna får mange gode opplevelser ute.
 • Vi ønsker å være så fleksible som mulig i møte med foreldres/foresattes behov/ønsker, men vektlegger barnas behov først og fremst.
 • Vi har en småbarnsavdeling, en friluftsavdeling for førskolebarna og to avdelinger med aldersblandede barnegrupper
 • Vi er medlem av PBL og har ordnede arbeidsforhold.