www.mobarn.noVåre barnehager

Mat i barnehagen

Mat og drikke som inntas i barnehagen, utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Vi her i Høgnakken Barnehage har arbeidet med «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» fra Sosial- og helsedirektoratet. Måltidet har i tillegg til å skulle gi barna energi og næringsstoffer, stor betydning som sosial og kulturell arena.

 • Vi legger til rette for matpakkefrokost kl. 8.30 ( I tillegg legger vi til rette hvis noen har behov for å spise kl 7) Vi ønsker at foreldrene tenker sunt kosthold og tar med sunne matpakker til barnas frokost.
 • Vi setter av minst 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat.
 • Vi har maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste kan ha behov for å spise oftere.
 • Vi sørger for god hygiene før og under måltidene.
 • Vi sørger for at måltidets pedagogiske funksjon ivaretas. Måltidet er en viktig sosial arena for møte mellom barn og møte mellom barn og voksne. Personalet er viktige rollemodeller og vi arbeider for at voksne skal gjøre måltidet til en inkluderende arena hvor alle deltar og skaper noe i fellesskap.
 • Maten varieres over tid og skal gi varierte smaksopplevelser
 • Vi bruker plantemargarin og olje
 • Vann er tørstedrikk mellom måltidene
 • Til måltidene tilbys barna både vann og melk.
 • Mat og drikke med mye tilsatt sukker unngås
 • Frukt/bær og grønnsaker tilbys hver dag både til lunsj og ettermiddagsmåltidet. Vi oppfordrer foreldre/foresatte å legge litt frukt/grønt i matboksen til frokost. På den måten kan barna få 3 av 5 om dagen av grønnsaker/frukt/bær i barnehagen.
 • Barna tilbys en varm rett fra Matibox 2 ganger pr uke. Da får vi sunn varm lunsj ferdig varmet levert i barnehagen.
 • Vi serverer også havregrøt til lunsj en gang pr uke