/>
www.mobarn.noVåre barnehager

VENNSKAP - MOBBING

Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er.

Også de yngste barna har sterke vennskapsrelasjoner, og mange barn gir uttrykk for at det beste ved barnehagen er å få møte andre barn og leke med vennene sine.

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.

Barnehagen skal være et godt sted hvor barna skal få leke og utvikle seg i et positivt fellesskap, og i et trygt og inkluderende miljø. 

Mobarn har nulltoleranse mot mobbing og vi skal ha et respektfullt og inkluderende miljø hvor alle barn skal føle seg trygge og ivaretatt både psykisk og fysisk.

Mobarn har laget en handlingsplan for å fremme et godt psykososialt miljø i våre barnehager:

Mobarn - Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager