www.mobarn.noVåre barnehager

Psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen

Igjennom å arbeide for å være en «Psykisk helsefremmende barnehage», vil vi som barnehage utvikle oss slik at vi kan bli enda bedre til å skape et psykisk helsefremmende miljø for barn og ansatte. For å bli det vil vi blant annet se på hvordan vi kan skape et miljø som skaper trygghet, trivsel og inkludering, her vil leken spille en sentral rolle.

 

Å være en psykisk helsefremmende barnehage innebærer at

Alle barna opplever et barnehagemiljø med trygghet, trivsel, inkludering, vennskap og sosial støtte. I tillegg skal barna oppleve å ha et meningsfullt fellesskap med positive relasjoner til barn og ansatte.

Alle barna skal oppleve å ha en meningsfull hverdag som gir dem livsglede og mestringsfølelse

Alle barna skal oppleve å få støtte til å mestre motgang og håndtere utfordringer, slik at barna utvikler seg til å bli trygge og robuste barn videre i livet.

Alle barna skal få oppleve et rikt leikemiljø der det er plass til alle, og der de ansatte er til stede som medlekere, veiledere og en trygg havn. Leikemiljøet skal være på barnas premisser og skape gode møter mellom barn, og barn-ansatte.

De ansatte skal jobbe for å

Forebygge krenkelser og mobbing med å skape et inkluderende miljø som fremmer felleskap

Skape trygghet mellom barn, og barn-ansatte ved å være en trygghavn som møter og bekrefter barnas følelser og er til stede med barna i dets hverdag og møter deres behov.

Skape gode leikemiljøer der barna kan få erfare vennskap, fellesskap og trivsel. Ansatte skal videre skape et leikemiljø tilpasset barnets alder og utvikling som kan inkludere alle barna.

Å møte barna i livets gleder og vanskelige stunder. Være med barn i dets utforsking og undring, samtidig som vi står i barnas følelser og anerkjenne dem.

Igjennom arbeidet vårt med å være en psykisk helsefremmende barnehage tar vi utgangspunkt i rammeplanen, trygghetssirkelen og boken «Barn er budbringere» av Line Melvold.

 

For at barnehagen skal være psykisk helsefremmende for barn må vi sette leken som det grunnleggende i all vår pedagogisk virksomhet. I leken opplever barn medgang og motgang, de opplever glede og vennskap, i tillegg er det en plass de kan undre seg og utforske. Men skal leken være psykisk helsefremmende må vi som ansatte legge til rette for gode og inkluderende lekemiljøer, å være til stede sammen med barna i leken.