www.mobarn.noVåre barnehager

Vi utvider barnehagen vår

Molde kommune har et stort behov for flere barnehageplasser. Den 20.04.23 vedtok Molde kommunestyre at Mobarn får tilskudd til nye barnehageplasser. Disse er tenkt som en utvidelse av Mobarn Øverland barnehage. Frem til nye Øverland barnehage står klar, vil driften av disse plassene bli underlagt oss.

Fra 15.08 utvidet vi barnehagen vår med to avdelinger. Så nå har vi 6 avdelinger. Det er både småbarnsavdelinger, aldersblandede avdelinger og egen gruppe fr de eldste barna

 

Her ser vi at mesteparten av modulen er løftet på plass. Garderober, toalett o.l. sitter allerede fast, og er med på løftet.

Det krever sine lastebiler når 9 elementer skal fraktes opp til oss.

Paviljongen vår huset avdeling Rognebær og avdeling Blåbær. De har fått lyse og flotte rom som gir barna god plass til lek og ulike aktiviteter.

Samtidig som dette kom på plass, fikk vi også utvidet vår parkeringsplass.