www.mobarn.noVåre barnehager

Språklig utvikling

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Å støtte barnas tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og kommunikasjons uttrykk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.